Новите групи ще стартират на 20 януари 2020г.

Заниманията са обхванати в 20 учебни седмици, като във всяка седмица са включени 3 отделни занимания, с продължителност от 1,5 учебни часа всяко. След края на всяка седмица родителите получават информация за представянето на детето и следващите стъпки в неговата обучителна програма от водещия експерт.

Дни на провеждане – понеделник, сряда и петък. Място на провеждане – офисите на Образователен център и занималня “Да Винчи”, Младост 3, бл. 314, до вх. Б.
Начален час 16:30.

Това обучение предвижда 90 учебни часа занимания.

Таксата за обучението е на база 20 лева на учебен час. Ако разполагате с персонална отстъпка вашата такса е с 20 % по-ниска.

Преференциалната такса е 16 лева за учебен час при притежаване на персонален код за отстъпка.

Информация за обучението: https://cognitiveabc.com/за-обучението/

Записване за демонстрационен урок: https://cognitiveabc.com/zapisvane-demonstracionen-urok/

цитат Лев Виготски