СЪЗДАТЕЛ: РУМЕН ГЕНКОВ ОРГАНИЗАТОР: ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "ДА ВИНЧИ"

  Познавателната способност – най-точен предсказател за успеха на служителя

  Осъзнавайки критичния недостиг на таланти на пазара, отговорните за наемането на персонал мениджъри по целия свят, вече започват да се фокусират върху когнитивната способност на кандидатите и способностите им да учат и да се обучават, а не само да акцентират върху опита им до момента. Това се казва в доклада за „Когнитивните умения на работното място”, публикуван от компанията за оценка на таланти Mettl.

  Докладът подчертава фокуса върху наемането на кандидати с по-висок коефициент на интелигентност и аналитични умения, като търсенето на когнитивни умения се е увеличило с 207%.

  Когнитивната способност или суровата интелигентност са едни от най-добрите предсказатели на служителите относно работата и реакцията им на обучение. Високата познавателна способност е свързана с 84% с по-висока ефективност на работата. Всъщност това е най-точният предсказател за успеха на служителя в работата.

  Ketan Kapoor, изпълнителен директор, Mettl, казва в съобщение:

  „Най-малко 80% от компаниите на Fortune 500 използват когнитивни и IQ тестове по време на процеса на наемане на своите служители. В съвременния, непрекъснато развиващ се организационен пейзаж, организациите се нуждаят от своята движеща сила – хората, да бъдат приведени в съответствие с техните бизнес цели и стратегии. Подборът на хора, чрез подходяща селекция за всяка работна позиция, помага за изграждането на печеливши екипи, които са по-организирани, нахъсани, сработени и приобщаващи“.

  Проучването на Mettl за различни ключови индустрии установи, че използването на когнитивните преценки в процеса на наемане, се е увеличило с 29% в IT индустрия. Приложението му с цел обучение и развитие е със 101% увеличение. Повишената употреба на когнитнивна оценка по време на програми за обучение и развитие се обуславя от факта, че високата познавателна интелигентност е равна на високото умение на индивида да бъде обучаван.

  Източник на доклада: https://economictimes.indiatimes.com/jobs/cognitive-ability-most-accurate-predictor-of-employees-success-report/articleshow/66734028.cms

  Препоръчваме: Четири познавателни умения за успешно обучение!

  Записване за oбучение Когнитивна азбука / Cognitive alphabet – възможност за изпреварващо когнитивно развитие за вашето дете! ?‍♂?‍♀??

  cognitive brain

  Вашият коментар