СЪЗДАТЕЛ: РУМЕН ГЕНКОВ ОРГАНИЗАТОР: ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "ДА ВИНЧИ"

  Книга “Когнитивна Азбука”

  Благовест Сендов

  Благовест Христов Сендов е български математик, политик и дипломат. Научна кариера Професор е по числени методи в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на над 200 научни публикации в областта на теорията на апроксимациите, компютърните науки, математическото моделиране в биологията, компютърната геометрия и др., а така също и на 7 монографии и над 30...

  Теодосий Теодосиев – Тео

  Част 1 от “Съвременни будители на България”! Теодосий Събев Теодосиев, наричан „златния“ учител на България, е преподавател по приложна математика и физика. Тео, както е известен сред приятелите и учениците си, започва своя над 40-годишен педагогически стаж в ПМГ „Никола Обрешков“ – Казанлък, където днес е главен учител по физика и...

  Четири познавателни умения за успешно обучение

  Думата „познание“ се определя като „акт на познаване“. Следователно познавателните умения се отнасят до онези умения, които правят възможно за нас да знаем. Трябва да отбележим, че няма нещо, което всеки човек знае или може да направи, което да не е научил. Това, разбира се изключва естествените функции на...