Определящо за ролята на обучението в рамките на курса  “КОГНИТИВНА АЗБУКА” в успешното усвояване на специфичните математически умения е стимулираното ускорено и дори изпреварващо развитие на всички аспекти на познавателните способности на децата от 5 до 9  години. Това е солидна основа, на която детето може с увереност, самочувствие и удоволствие да надгражда и да развива своите математически компетенции. Реално в момента не съществува друго структурирано и ефективно обучение, което да подготви детето за успешна реализация в областта на състезателната математика.