ГРАФИК,  СТРУКТУРА НА ЗАНИМАНИЯТА И ТАКСИ

Нови групи :

Заниманията за новите групи стартират на 05 Януари 2020.

 

Заниманията са обхванати в 20 учебни седмици, като всяка седмица са включени 3 отделни занимания в дните понеделник, сряда и събота с начален час 16:30.

Продължителността на отделното занимание е 1,5 учебни часа

След всяко занимание родителите получават информация за представянето на детето и следващите стъпки в неговата обучителна програма от водещия експерт.

Това обучение предвижда 90 учебни часа занимания.

Таксата за обучението е на база 20 лева на учебен час.

Ако вече сте получили персонален код за отстъпка, то вашата такса ще с 20% по-ниска. Преференциалната такса е 16 лева за учебен час.