Мисия и Ценности 

Защо ценностите са важни?

Ценностите са тези, които ни водят. Те определят всяка една дейност във всяко едно наше решение. Но ценностите без ясна мисия не са достатъчни!

Ценности:

За нас Децата и тяхното успешно и щастливо израстване са изключителна ценност,

която ни води при всяко наше действие и решение.

Ние споделяме тезата, че целия потенциал за развитие на индивида се залага в ранната детска възраст, затова процесите на личностно изграждане и развитие в този период от развитието на личността са особено важни и критични.

Нашата Мисия:

Да помогнем на децата да развият своя  потенциал  от ранна детска възраст по  начин, по който  да могат да се справят успешно с предизвикателствата, които ги очакват в живота.

Курсът “Когнитивна Азбука” е насочен към всички деца във важната за тяхното развитие и израстване възраст между 5 и 9 години . “Когнитивна Азбука” е специално разработена за да предложи възможност за ускорено и дори изпреварващо развитие на букета от когнитивни способности у детето . 

Кои сме ние?
Професор д-р Румен Генков и Образователен център “Да Винчи”!