Колко пъти седмично детето ми ще посещава заниманията в курса “Когнитивна Азбука”? 

Занятията се провеждат два пъти  седмично. Дните  ичасовете са определени в програмата  на конкретния модул, в който сте записали детето си.

Вашият коментар