СЪЗДАТЕЛ: РУМЕН ГЕНКОВ ОРГАНИЗАТОР: ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "ДА ВИНЧИ"

  Теодосий Теодосиев – Тео

  Част 1 от “Съвременни будители на България”!

  Теодосий Теодосиев - Тео

  Теодосий Събев Теодосиев, наричан „златния“ учител на България, е преподавател по приложна математика и физика.

  Тео, както е известен сред приятелите и учениците си, започва своя над 40-годишен педагогически стаж в ПМГ „Никола Обрешков“ – Казанлък, където днес е главен учител по физика и астрономия. Там той дава началото на специализирано обучение по приложна математика и физика, развива своята Методика за формиране на силов интелект, създава безплатна школа за ученици и учители, популярна като „Школата на Тео“, в която поддържа и развива теоретична и практическа база за обучение.

  Той е действащ учител и ежегодно изпраща по–голямата част от състава на националните отбори на България на международни състезания и олимпиади по физика.

  От общо 11 златни медала, печелени досега от български участници на Международни олимпиади по физика, 7 са на възпитаници от неговата школа, включително най-високите индивидуални резултати и отборни постижения. Има 13 индивидуални първенци на националните олимпиади по физика и повече от 50 участници на МОФ.

  Т. Теодосиев е и активен общественик. Избран е за първи председател на Националния клуб на учителите новатори. В продължение на много години е бил член на редколегията на списание „Физика“, в редакционния съвет на списание „Проблеми на образователната политика“, член на Управителния съвет на Съюза на физиците в България, член на Висшия учебен съвет към Министерство на просветата и др. Рецензент е на сборници и учебници по физика. Автор е на стотици статии.

  Носител е на множество награди и отличия: орден „Св. Св. Кирил и Методий“ I степен, три пъти награди „Св. Неофит Рилски“, награда „Райна Кандева“, двукратно наградата на фондация „Св.Св. Кирил и Методий“, награди от Физическия факултет на СУ Св.Климент Охридски за най–много приети студенти, единствен учител в България, награден с почетен диплом от Българския парламент. За дългогодишния си безкористен труд и издигане авторитета на България, Т. Теодосиев е удостоен със званието „Почетен гражданин“ на родния си град Казанлък.

  Фондация „ТЕО“ е създадена с дарствен акт от бивши възпитаници на Теодосий Теодосиев – Тео, за да подпомага дейността на изявения учител по физика, и е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

  Вашият коментар