СЪЗДАТЕЛ: РУМЕН ГЕНКОВ ОРГАНИЗАТОР: ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "ДА ВИНЧИ"

    За нова образователна парадигма

    Очевидно е, че в глобален мащаб образователната парадигма има нужда от промяна и иновация. Роботилница споделя възгледа на Сър Кен Робинсън за необходимост от промяна, като разбира проблема в дори по-широк смисъл (отвъд рамките на училищната система). Ние в Роботилница не просто подкрепяме стремежа към промяна  на образователната парадигма, но вече предприемаме конкретни стъпки за нейното осъвременяване.

    https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U

    Вашият коментар