СЪЗДАТЕЛ: РУМЕН ГЕНКОВ ОРГАНИЗАТОР: ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "ДА ВИНЧИ"

  Четири познавателни умения за успешно обучение

  Думата „познание“ се определя като „акт на познаване“. Следователно познавателните умения се отнасят до онези умения, които правят възможно за нас да знаем. Трябва да отбележим, че няма нещо, което всеки човек знае или може да направи, което да не е научил. Това, разбира се изключва естествените функции на...

  За нова образователна парадигма

  Очевидно е, че в глобален мащаб образователната парадигма има нужда от промяна и иновация. Роботилница споделя възгледа на Сър Кен Робинсън за необходимост от промяна, като разбира проблема в дори по-широк смисъл (отвъд рамките на училищната система). Ние в Роботилница не просто подкрепяме стремежа към промяна  на образователната парадигма,...

  За качествено българско образование

  http://www.dnevnik.bg/analizi/2014/07/16/2344864_problemut_ne_e_uchebnikut_a_kakvo_obrazovanie_iskame/?ref=rss Тезата, че образованието, обучението и израстването на нашите деца трябва да са приоритет номер едно на обществото, е безспорна. Не е трудно е да се види също така, че този въпрос далеч не е сред приоритетите на управляващите и на администрацията. Ние в Роботилница безрезервно подкрепяме усилията на...